Puberteitsremmers: feiten en fictie

Puberteitsremmers: feiten en fictie

Puberteitsremmers en transgender kinderen. Veel mensen vinden er iets van. Ook als ze eigenlijk geen idee hebben wat het is en wanneer deze remmers verstrekt worden. Daarom dacht ik er eens en stukkie over te schrijven.  

De naam zegt het al: puberteitsremmers remmen de puberteit. Nou ja, eigenlijk zetten ze de hormonale ontwikkeling en alle consequenties daarvan in de pauzestand. Even heel technisch, puberteitsremmers zijn GnRH analogen die de productie van oestrogeen en testosteron stoppen.  

Een groot misverstand is dat kinderen deze remmers al heel jong krijgen. Dat is niet waar en ook niet nodig. Voor de puberteit zijn er namelijk geen hormonen om te onderdrukken. Voor de puberteit al remmers verstrekken heeft dus geen zin. Transgender jongeren kunnen de remmers krijgen als ze een diagnose hebben en in Tannerstadium 2 zitten. Dat laatste betekent dat er enige mate van schaamhaar en borstgroei of testikelgroei aanwezig is. Details over de Tannerstadia kun je hier lezen.  

Sinds midden jaren ’90 worden de remmers voorgeschreven aan transgender kinderen, maar daarvoor al werden ze toegepast bij kinderen die te vroeg in de puberteit komen. Experimenteel is de behandeling allang niet meer te noemen getuige dit stuk in de International Journal of Transgender Health.  

Door gebruik te maken van puberteitsremmers wordt in de eerste plaats tijd gekocht voor het kind om uit te vinden hoe deze zich identificeert voordat stappen worden gezet die blijvende veranderingen geven. Want dat is nog zo’n misverstand: puberteitsremmers hebben geen blijvende gevolgen voor het lichaam. Zodra gestopt wordt met het toedienen van de remmers, komt de puberteit gewoon weer op gang. Onderzoek laat ook zien dat de remmers vrijwel geen nadelig effect hebben op de vruchtbaarheid. En hoewel dit nog verder onderzocht moet worden, lijkt er ook vrijwel geen nadelig effect op de botdichtheid.  

Voor de transgender kinderen zijn de remmers vooral heel fijn, omdat het lichaam zich dan niet verder ontwikkelt in een richting die niet gewenst is. Denk aan het stoppen van de menstruatie, borstgroei, beharing, baard in de keel en ontwikkeling adamsappel. Allemaal zaken waar transgender kinderen enorm onder kunnen lijden met grote psychisch-, sociaal-, emotionele-, gedrags- en/of leerproblemen tot gevolg. Kortom, transgender jongeren die daar behoefte aan hebben geen puberteitsremmers geven, lijkt vooralsnog veel gevaarlijker dan ze wel verstrekken.  
 
Wil je meer weten? Deze pagina van de GenderGP staat vol goede informatie!