Een nieuwe school: wat vertel je?

Een nieuwe school: wat vertel je?

Vorige week is voor velen de school weer begonnen. Zo is ook Sietse aan zijn vervolgopleiding begonnen. Een moment dat in het verleden voor gesprekken tussen ons zorgden. Nou ja, dat klinkt wat zwaar. Het was eerder een soort afstemming waarin ik hem vroeg hoe hij het wilde aanpakken waarbij gaandeweg het accent verschoof van ‘Hoe ga je het vertellen?’ naar ‘Ga je het wel vertellen?’.  

In het begin was het eenvoudig. De eerste school voor voortgezet onderwijs waar hij op kwam herbergde vele oude bekenden. Allemaal mensen die hem nog als haar gekend hebben. Inclusief de meisjesnaam. De volgende opleiding lag heel even de vraag op tafel of hij wel wilde vertellen dat hij is geboren met het lichaam van een meisje. Want ja, hij wil niet eeuwig als transgender door het leven gaan. Wel als de man zoals hij die is. Hij vertelde het toch. Puur en alleen omdat er een operatie aan zat te komen en hij daar niet stiekem over wilde doen.  

Zo is gedurende de transitie iedere nieuwe school, vereniging of club weer een moment waarop afgewogen wordt wat wordt verteld. En gedurende de transitie kan dat dus verschuiven. Gaandeweg neemt het aantal momenten waarop besloten wordt iets te vertellen af. Dat wil zeggen: voor de klassieke transgender personen die heel binair de switch van man naar vrouw, of omgekeerd, maken. Voor mensen die zich niet klassiek binair man of vrouw voelen, maar bijvoorbeeld non-binair, ligt dat vaak lastiger. Daar is bij zoveel mensen nog zo weinig over bekend dat het niet zelden leidt tot uitleg geven.  

Een klein zijstapje is een recent verschenen artikel in Trouw waarin werd opgeroepen om leerlingen naar hun voornaamwoorden te vragen. Een oproep dat ik volledig ondersteun, maar dan wel wil uitbreiden. Dus laat alle medewerkers van school zich ook voorstellen met hun voornaamwoorden. En, minstens even belangrijk, onderteken niet alleen met de naam, maar ook met de voornaamwoorden.  

Hoe Sietse zijn eerste dag vorige week is gegaan? Tijdens het voorstelrondje heeft hij niet alleen zijn naam verteld en waar hij vandaan kwam, maar ook direct daar achteraan gezegd dat hij transgender is. Met een grote grijns vertelde mijn lieve plaaggeest over de verbaasde reacties. En de lol die hij daarover had!