Linktree

Enquête

Op 28 oktober 2020 heb ik een brief gestuurd naar zorgverzekeraars, Tweede Kamer, Nederlandse Zorgautoriteit en diverse artsenorganisaties. Met deze brief vroeg ik aandacht voor de nog steeds veel te lange wachttijden.
Deze brief heeft mij in ieder geval in contact gebracht met de Kwartiermaker Transgenderzorg. Een gesprek met hem maakte duidelijk dat op de achtergrond veel gedaan wordt. Ik ga daar mijn steentje aan bijdragen, maar vind het fijn om daarbij zoveel mogelijk meningen van anderen ook mee te nemen. Vandaar deze enquête. Ben je ouder of verzorger van een transgender kind, dan wil ik je vragen deze enquete in te vullen. Alleen als je op de hoogte wilt blijven, vraag ik je mailadres. Hoe kun je meedoen? Klik hier op de link!

Alvast mijn dank!
Kirsten